Over ons:

  Bestuur:

                  

     Bob van der Sluijs              Mark van der Sluijs            Carole van der Sluijs                                 

          Voorzitter                         Secretaris                         Penningmeester                                      

 

Ambasadeur: mevrouw E. Bons, regio Hoeksewaard 

                                      

Na het overlijden van mijn vrouw en onze moeder (Fredy van der Sluijs) hebben wij besloten om een stichting op te richten ter nagedachtenis aan haar. Speranza is een Roemeens woord en dit betekent in het Nederlands HOOP.

 

Ons doel is:

Kankerpatiënten zich weer even mens laten voelen, daar gaan wij voor!

Wij ondersteunen de palliatieve afdeling van Daniel den Hoed Kankerinstituut te Rotterdam. De patienten die op deze afdeling verblijven bevinden zich in de laatste fase van hun leven en worden dagelijks geconfronteerd met het feit dat zij ziek zijn. In deze zware periode is het daarom belangrijk dat deze mensen zich weer even 'mens' voelen en dat zij alle narigheid gewoon even vergeten.


2017:

Doel 2017, participatie in de kosten van:

 Verwenzorg aan bed (schoonheidsbehandelingen)

- Verwendagen kankerpatienten Daniel den Hoed

- Benodigheden Afdeling Welzijn en Ontspanning (spelletjes spelcomputers, 
  materialen crea etc)


2016:

Doel 2016, participatie in de kosten van:

 Verwenzorg aan bed (schoonheidsbehandelingen)

- Verwendagen kankerpatienten Daniel den Hoed

- Benodigheden Afdeling Welzijn en Ontspanning (spelletjes spelcomputers, 
  materialen crea etc)

- Verwenzorg aan bed (schoonheidsbehandelingen)

Op 23 januari hebben wij een cheque overhandigd t.w.v. € 10.300,-, hiermee zijn de kosten voor 2016 gedekt.

- 2 Verwendagen voor kankerpatienten die op die dag in de Daniel den Hoed verblijven 
Op 23 januari 2016 hebben wij de eerste verwendag gehouden, 70 patiënten hebben van een verwenmoment genoten.
Op 8 oktober 2016 hebben wij de tweede verwendag gehouden, 75 patiënten hebben van één of meerdere verwenmomenten genoten

- Benodigheden Afdeling Welzijn en Ontspanning (spelletjes spelcomputers, 
  materialen crea etc)

Een nieuwe kar voor kunstzinnige therapie, platstation 4 met spellen uitgereikt door de dames van creativ events. diverse benodigheden voor mozaieken e.d.

- Kunstzinnige therapie

op 8 oktober hebben wij een cheque overhandigd t.w.v. € 3000,-

2015:

Doel 2015, participatie in de kosten van:

- Verwenzorg aan bed (schoonheidsbehandelingen)

- Verwendagen kankerpatienten Daniel den Hoed

- Benodigheden Afdeling Welzijn en Ontspanning (spelletjes spelcomputers, 
  materialen crea etc)

Project Verwenzorg aan bed:

Realisatie maart 2015, dmv een cheque t.w.v. € 2500,- (wij hadden in 2014 al een groot gedeelte van het bedrag bij één gehaald, door deze cheque zijn de kosten t/m 31-12-2015 gedekt)

Verwendagen:

Op 10 januari 2015 hebben wij de eerste verwendag gehouden, 60 patiënten hebben van een verwenmoment genoten.
Op 10 oktober 2015 hebben wij de tweede verwendag gehouden, 50 patiënten hebben van één of meerdere verwenmomenten genoten.

Afdeling Welzijn en Ontspanning:

Uitreiking van een playstation 4 met diverse spellen (overhandigd op 16 juli 2015 door de dames van Sweatpants)


2014:

Doel 2014, participatie in de kosten van:

- verwenzorg aan bed (schoonheidsbehandelingen)

- kunstzinnige therapie (non-verbale therapievorm dmv tekenen, schilderen of boetseren) 

- welzijn en ontspanning (uitlenen van tablets, E-readers, lectuur e.d.)


Project Verwenzorg aan bed:

Realisatie februari 2014, dmv een cheque t.w.v. € 7000,- (de kosten zijn hiermee t/m september 2015 gedekt, mede door een extra schenking van een derde partij rechtstreeks aan de Palliatieve afdeling)

Project Kunstzinnige therapie:

Realisatie juni 2014, dmv een cheque t.w.v. € 10000,- (de kosten zijn hiermee vanaf 1 september 2014 t/m medio 2016 gedekt)

Project Welzijn en Ontspanning:

Realisatie 21 oktober en 15 december 2014, door diverse donaties zijn diverse artikelen, zoals een koffiemachine, TV, E-readers, Tablets, bookseats, spellen en mozaïkbenodigheden aan de afdeling overhandigd.


2013:

1e Project Nieuwe TV's:

13 nieuwe flatsreens TV's inclusief gratis TV kijken en onderhoud, dit is gerealiseerd op 22 februari 2013.

2e project Verwenzorg aan bed:

participatie in de kosten van de schoonheidsbehandelingen voor het 2e halfjaar 2013.

Het 3e kwartaal is gerealiseerd op 2 juli 2013.

Het 4e kwartaal is gerealiseerd op 28 oktober 2013!

 

Wilt u ons ondersteunen dan kan dit door geld over te maken op rekening van: 

Rabobank nr.NL85RABO1037.96.479 t.n.v. Stichting Speranza Rotterdam.

 

Anbi erkend:

Stichting Speranza  is door de Belastingdienst erkend als ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Voor donateurs betekent die status dat ze giften aan Stichting Speranza volgens geldende regels mogen aftrekken voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Organisaties die de ANBI-status willen, moeten voldoen aan een aantal regels die fatsoenlijk bestuur en beleid waarborgen. De ANBI-status geeft donateurs, maar ook Stichting Speranza, een aantal fiscale voordelen.

 

 

 

Doorzoek de website

Contact

Stichting Speranza Anthonius de Bruijnhof 7
3151 ME Hoek van Holland
Mark van der Sluijs
0174-387510

WILT U ONS ONDERSTEUNEN?

Dan kunt u uw gift overmaken op: 

 

                  

 

 

Steun ons kostenloos!